Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Hình ảnh Kính Mừng Phật Đản Vesak PL 2558 - DL 2014 tại huyện Lắk

Lễ đài Phật Đản tại các Buôn
Diễn hành xe hoa
Lễ Phật Đản tại Niệm Phật Đường Mê Linh

Lễ Phật Đản tại chùa Quảng Trạch


Lễ Phật Đản tại chùa Liên Sơn


Phóng sanh, thả hoa đăng tại hồ Lắk


---CTV---